export

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Google advertenties

Algemeen (uitvoer)

In de internationale handel is uitvoer of export de verkoop van goederen en diensten in een ander land dan dat waarin ze geproduceerd worden. Zo zijn de goederen die in de V.S. worden gemaakt en in Japan verkocht worden uitgevoerd naar Japan. Uitvoer van grondstoffen zoals aardolie en ertsen is sinds lang een van de hoofdstromen in de internationale handel (alhoewel het lange tijd eerder op roof leek). In beide gevallen gaat het om uitvoer van natuurlijke rijkdommen en voor tal van landen is deze uitvoer de basis van hun welstand of bittere noodzaak willen ze kunnen overleven. Ook voedsel wordt sinds lang op grote schaal uitgevoerd, niet alleen bij tijdelijke schaarste ingevolge misoogsten, ook omdat bepaalde voedingswaren niet om het even waar kunnen geteeld worden (specerijen, zuidvruchten e.d.). Tot grosso modo de tweede wereldoorlog bestond de rest van de uitvoer voornamelijk uit halffabrikaten zoals staal, geraffineerde metalen, textiel, etc. Sindsdien is de vrijmaking van de wereldhandel systematisch opgedreven waardoor de internationale arbeidsdeling toenam (het verschijnsel globalisering) en de uitvoer van afgewerkte producten even gebruikelijk is geworden als die van andere producten. Ook niet-materiŽle goederen zoals software-licenties, telefoon- en communicatiediensten en software-ontwikkeling worden heden ten dage in- en uitgevoerd. (bron Wikipedia)

Algemeen (invoer)

In de internationale handel is invoer of import de stroom van goederen en diensten die een invoerder in een bepaald land koopt bij een producent in een ander land. De goederen die bijvoorbeeld in Japan worden gemaakt en in de V.S. verkocht worden, worden ingevoerd in de V.S. Invoer is per definitie de handdruk van uitvoer: zij spiegelen elkaar. Sommige landen proberen invoer te beperken om de eigen producenten te beschermen. Daarom hanteren sommige landen invoerheffingen, die geÔmporteerde producten kunstmatig duurder maken. We spreken dan van een protectionistische economie. Een land waar geen invoer- en uitvoerbeperkingen gelden is een open economie. Sinds de achttiende eeuw zijn bijna alle economieŽn minder protectionistisch geworden en is de vrijhandel toengenomen. Aanvankelijk gebeurde dat vooral d.m.v. bilaterale verdragen waarbij twee staten de tolmuren voor mekaars goederen afbouwden. Later ontstonden meerdere vrijhandelsassociaties en de jongste jaren wordt op wereldschaal geopereerd via de WTO - de Wereld Handels Organisatie. (bron Wikipedia)

Handelsbalans

Een handelsbalans is een onderdeel van de betalingsbalans van een land. Aan de ontvangstenkant staat de geldwaarde van de export van het land over een bepaalde periode. Aan de uitgavenkant staat de geldwaarde van de import. Het handelsbalanssaldo is het verschil tussen de twee. Oorspronkelijk werd hierbij alleen gekeken naar de geldwaarde van de export en import van goederen, doch naarmate de dienstensector in het totaal van het bruto nationaal product een steeds grotere omvang heeft gekregen, en diensten ook steeds meer grensoverschrijdend zijn geworden, is het de gewoonte geworden om export (c.q. import) van goederen en diensten bij de opstelling van een handelsbalans samen te voegen. Voor de vraag wat het saldo van een handelsbalans is, maakt het geen verschil of de geldwaarde van een bepaalde export nu veroorzaakt wordt door levering van (fysieke) goederen of door levering van diensten. Onder export valt dus niet alleen de export van goederen, maar ook van diensten: een Nederlandse consultant, bijvoorbeeld, die adviezen geeft aan een buitenlandse klant, draagt daarmee ook bij aan de Nederlandse export. Ook bestedingen van toeristen hebben invloed op de handelsbalans: wat Nederlandse toeristen in Frankrijk uitgeven, geldt hier als import, en andersom. Bij grensoverschrijdende diensten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan adviezen die elders gevestigde consultants aan Nederlandse ondernemingen geven. De handelsbalans vormt meestal het grootste gedeelte van de betalingsbalans. De term "balans" kan bij een handelsbalans wellicht verwarring wekken. Bij andere balansen (bijvoorbeeld de balans van een onderneming) is er sprake van een evenwicht waarbij beide zijden van die balans op hetzelfde bedrag uitkomen. Die balans sluit daardoor nooit met een tekort. (Een bedrijf dat verlies leidt zal dat verlies op de winst- en verliesrekening laten zien, en een vergelijking van opeenvolgende balansen brengt dat ook aan het licht, maar de balans "op zichzelf beschouwd" is altijd sluitend.) Bij een handelsbalans is echter nooit sprake van een perfect evenwicht: de situatie dat er even veel wordt geÔmporteerd als geŽxporteerd zal zich slechts bij toeval voordoen. Er zal dus altijd sprake zijn van een overschot of een tekort. In een breder kader staan tegenover die overschotten of tekorten altijd tekorten of overschotten op andere onderdelen van de betalingsbalans, met name de financiŽle rekening (of kapitaalbalans). De betalingsbalans zelf is wel altijd (formeel gesproken) in evenwicht. Die overschotten (en vooral tekorten) kunnen een behoorlijke omvang hebben. De Verenigde Staten hebben aan het begin van de 21e eeuw gestaag toenemende handelsbalanstekorten gekregen, nadat in voorgaande jaren hun handelsbalans overschotten liet zien. Volgens gegevens van Eurostat hebben de 12 landen die de euro gebruiken meestal een bescheiden overschot op de handelsbalans, hoewel er zich een neerwaartse tendens lijkt voor te doen. (bron Wikipedia)

Schepen

Schepen

Een schip is een vervoermiddel voor het vervoer over wateroppervlakten. De doorgaans holle of bolle romp blijft door de opwaartse druk van het water drijven. Schepen kunnen zijn gemaakt van hout, riet, metaal, kunststof (met name polyester), of zelfs beton Als schip worden alle vaartuigen beschouwd die ten minste 25 Moorsomton (=registerton m.a.w. 2.835 m3) meten en die gewoonlijk op zee gebruikt worden voor het vervoer van personen of goederen, voor visvangst, voor de sleepdienst of voor elk ander winstgevend zeevaart bedrijf. (bron Wikipedia)

Export auto's

Transport (overzee)

Transport (overzee)

Transport Overzee is een internet platform bedoeld voor iedereen die meer informatie wil ontvangen over verschepingsmogelijkheden en tarieven overzee.

Transportnieuws

Door A.I.S. i.s.m export.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 31 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?